Fundacja Arouse

O nas

Fundacja Arouse powstała, by nieść pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem, w tym ludziom z niepełnosprawnością. Inicjujemy oraz wspomagmy aktywizację społeczną i zawodową wyżej wymienionych ze szczególnym naciskiem na równość płci. Jesteśmy nastawieni na działalność charytatywną oraz ochronę i promocję zdrowia. Jesteśmy aktywni także na polu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej. Nasze działania są ukierunkowane na aktywizację zawodową oraz wspomaganie i rozwój gospodarczy.

Pomagamy w rozwoju przedsiębiorczości osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, przez co mogą oni zwalczyć ten stan i wrócić do czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, odzyskując przy tym wiarę w siebie i własne możliwości. Działania związane z tym obszarem realizujemy poprzez rozwój i podnoszenie kwalifikacji poszczególnych jednostek oraz danych grup docelowych. Ponadto motywujemy do działania i pomagamy w realizacji pomysłów na działalność gospodarczą i aktywizację społeczną i zawodową.

Wspomagamy przedsiębiorczość. U nas Ty lub Twoja organizacja otrzymacie przysłowiową „wędkę”. Prowadzimy poradnictwo, szkolenia, edukację i szereg inicjatyw w wyżej wymienionych obszarach. Jedynymi warunkami uczestnictwa w naszych projektach jest bycie w grupie docelowej i dobre chęci. Dodatkowo zajmujemy się prowadzeniem i promowaniem wolontariatu.

Jeżeli tylko chcesz, masz pomysł lub chciałbyś coś zmienić w swoim życiu ale brak ci doświadczenia, zwróć się do nas a otrzymasz niezbędne informacje, wiedzę i pomoc w realizacji swojego pomysłu lub wejściu/powrocie na rynek pracy i do czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Z nami masz ogromne szanse, że ci się uda!